شرکت هاگ بار

استفاده از پرسنل مجرب

تماس با ما

شرکت هاگ بار

استفاده از ناوگان مدرن و مجرب

تماس با ما

شرکت هاگ بار

استفاده از روش های نوین و مختلف ترکیبی در حمل و نقل

تماس با ما

شرکت هاگ بار

حمل کالا (کانتینری و مایع)

تماس با ما

شرکت هاگ بار

در حال حاضر شرکت دارای دو پروانه حمل و نقل داخل و بین المللی می باشد

تماس با ما